top of page
Vyhledat

ART AND PEACE – Výstava současného čínského umění

艺术与和平 中国当代艺术展


Čína i Evropa mají bohatou kulturní historii a umělecké tradice.

Výstava současného čínského výtvarného umění “ART AND PEACE” vychází z  trendu posilovat spolupráci v kulturní oblasti a přinášet ještě více pozitivní energie do kulturních výměn mezi Čínou a Českou republikou.

V roce 2018 pořádá Česká republika řadu výstav a kulturních akcí k oslavám 100 let od svého založení.  Výstava současného čínského umění v Praze tak v tomto roce naváže na zhruba stejně dlouhou tradici výstav a uměleckých kontaktů výtvarníků obou zemí.

中国和欧洲有着丰富的文化历史和艺术传统。

中国当代美术作品“ ART AND PEACE”的展览是基于这样一种趋势,即加强在文化领域的合作,并为中国和捷克共和国之间的文化交流带来更加积极的活力。

2018年,捷克共和国举办了许多展览和文化活动,以庆祝建国100周年。 今年,在布拉格举办的中国当代艺术展览将延续两国艺术家的悠久展览和艺术交往传统。

ART AND PEACE – UMĚNÍ A MÍR je čínskou uměleckou výpravou do světa s výstavou, kterou vytvořila Asociace čínských umělců (CAA). Výběr prací pro tuto výstavu vzešel ze společného přístupu, myšlenek a poznatků získaných studiem  současné mezinárodní problematiky a výtvarných trendů. Díla pro tuto mezinárodní výstavu byla vybírána z množství těch, která prezentovali čínští umělci a další renomovaní moderní výtvarníci na Mezinárodním bienále umění v Pekingu (BIAB).

V roce 2018 putuje tato výstava Asociace čínských umělců do Řecka, Španělska, na Maltu a do České republiky. Jednou z nejdůležitějších událostí této výstavy je její vůbec první zakomponování do mezinárodního projektu One Belt One Road.

Asociace shromáždila malíře, vytvářející převážně v tradičním stylu čínské tušové malby, aby společně vytvořili kolektivní dílo. Vznikly tak různorodé národní scenérie, které, prostřednictvím klasické čínské výtvarné techniky, zachycují podstatu řady zemí na původní trase Hedvábné stezky z Číny až po západ Evropy, symbolického Belt&Road, tedy „pásu a cesty“. Díla jsou důkazem, že si čínské výtvarné umění získává světové uznání pro svou stálou tvůrčí podporu ducha Hedvábné stezky, která odráží širokou kreativní vizi a umělecké sentimenty čínských umělců.

“艺术与和平”是一次中国艺术之旅,由中国美术家协会(CAA)举办的展览。此次展览的作品选择基于共同的方法,思想和知识,这些思想和知识是通过研究当代国际问题和艺术潮流而获得的。本次国际展览的作品选自北京国际艺术双年展(BIAB)上的中国艺术家和其他知名现代艺术家的作品。

2018年,中国艺术家协会的这次展览在希腊,西班牙,马耳他和捷克共和国进行。这次展览最重要的事件之一是它第一次被纳入国际项目“一带一路”中。

该协会召集了大多数采用传统水墨画风格的画家来创作作品。这产生了多样化的风格,通过中国古典艺术,捕捉了从中国到西欧的原始丝绸之路沿线的许多国家的本质。这些作品证明了中国视觉艺术因其对丝绸之路精神的不断创意支持而得到了世界范围的认可,这反映了中国艺术家的广泛创意视野和艺术情感。

Výstava veřejnosti nabídne poznání, že čínské umění dovede, i při dodržování svých tradic, představit cizí témata.  Prezentovaná díla tak bezpochyby více sbližují lidi z různých zemí. Jako nejefektivnější a nejpřímější způsob komunikace dokáže právě umění odstranit jazykové a kulturní bariéry. Umí vyprávět kulturní historii jiných zemí a spojuje tak lidské mysli s neznámým světem.

Výstava ART AND PEACE letos poprvé přichází do České republiky.

展览将向公众提供知识,即中国艺术即遵循其传统,也可以引入外国主题。 毫无疑问,所展示的作品将来自不同国家的人们拉近了距离。 作为最有效,最直接的交流方式,艺术可以消除语言和文化障碍。 他可以讲述其他国家的文化历史,从而将人类的思想与未知的世界联系起来。

今年,ART AND PEACE展览将首次来到捷克共和国。

Pořadatel:

Asociace čínských umělců

Spolupořadatel:

Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu

Folklorní sdružení České republiky (FoS ČR)

Produkce:

INTERCHARM Production

Termín výstavy :

26. 9. – 9.10. 2018

Místo konání :

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

Výstavní plocha :  600 m2

Počet vystavených prací :  40 obrazů a soch

主办单位:

中国美术家协会

承办单位:

捷克-中国文化艺术交流促进会

捷克共和国民俗协会(FoSČR)

制作单位:

INTERCHARM

展览日期:

26. 9.-9.10,2018

地点:

布拉格会议中心

展览面积:600 m2

展览数量:40幅绘画和雕塑17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page